Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty

Łukasz Gontar, Lilianna Jabłońska, Dawid Olewnicki, Paweł Orliński

Gontar, Łukasz
Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882
Orliński, Paweł
Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty
Changes in Polish Domestic Production of Herbal Plants and in Selected Types of Enterprises that Process Herbal Plants in the Context of the Global Increase in Demand for These Products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 68-76