Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych

Petrovska, Iryna
Pietrych, Łukasz; ORCID: 0000-0001-5053-3890
Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Determinants of the use of Internet as an Information Source by Agriculture Company
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 84-89