Gospodarowanie różnorodnością biologiczną na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000 - zarys koncepcji

Arkadiusz Gruchała, Jarosław Piekutin, Lech Płotkowski

Gruchała, Arkadiusz
Piekutin, Jarosław
Płotkowski, Lech
Gospodarowanie różnorodnością biologiczną na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000 - zarys koncepcji
Management of Biodiversity in the Forests Involved in the Natura 2000 Network - Conceptual Outline
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 90-105