Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego

Krzysztof Krygier, Katarzyna Ratusz

Krygier, Krzysztof
Ratusz, Katarzyna
Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego
World and Polish Production of Linseed and Linseed Oil
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 106-116