Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych

Janina Sawicka, Anna Skwara

Sawicka, Janina
Skwara, Anna
Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decyzyjnych
Rural Woman Activity at the Labour Market and in Decision Making
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 117-127