Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej

Katarzyna Drabarczyk, Tomasz Siudek

Drabarczyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2760-8409
Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631
Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej
Economic Growth and Development and the Financial Efficiency of Commercial Banks in the EU Member States
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 128-139