Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach

Andrzej Talarczyk

Talarczyk, Andrzej
Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach
The Forest Data Bank in Poland as Compared with Databases and Information Sharing Systems in Forestry in Other Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 150-158