Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Arkadiusz Zalewski

Zalewski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0003-0471-9445
Sezonowość cen nawozów mineralnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Seasonality Prices of Mineral Fertilizers in Sselected European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 159-166