Eksport polskich produktów ogrodniczych poza UE i WNP

Anna Bugała

Bugała, Anna
Eksport polskich produktów ogrodniczych poza UE i WNP
Polish Export of Horticultural Products to Non-EU and Non-CIS Markets
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 16-25