Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi

Piotr Cymanow, Anna Florek-Paszkowska

Cymanow, Piotr
Florek-Paszkowska, Anna
Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi
Cost Evaluation of Migration of the Rural Population of the Carpathians in the Context of Problematic Migration Areas Management
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 26-34