Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną

Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska

Czarny, Elżbieta
Śledziewska, Katarzyna
Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną
Poland in the World Trade in Pigs and Pork
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 35-51