Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala

Błażejczyk-Majka, Lucyna
Kala, Radosław
Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE
Changes in Specialization of Farms from Old and New EU Member States
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 5-15