Wspólna Polityka Rolna - czy faktycznie?

Andrzej Gąsowski

Gąsowski, Andrzej
Wspólna Polityka Rolna - czy faktycznie?
Common Agricultural Policy, is it?
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 52-64