Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012

Dominika Kowalczyk

Kowalczyk, Dominika
Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012
Changes in Polish Foreign Trade of Ornamental Plants Over the Years 2005-2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 65-74