Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej

Dorota Janiszewska, Luiza Ossowska

Janiszewska, Dorota
Ossowska, Luiza
Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej
Diversification of Agricultural Determinants for Renewable Energy Production Using Agricultural Biomass in European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 75-84