Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski

Franciszek Kapusta

Kapusta, Franciszek
Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski
Evolution of the Place and Role of Rape in Agriculture and Polish Economy
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 85-95