Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014

Małgorzata Konarska, Edyta Popis, Marzena Przybysz, Anna Sakowska

Konarska, Małgorzata
Popis, Edyta
Przybysz, Marzena
Sakowska, Anna
Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014
Production and Consumption of Poultry Meat in the World and in Poland between 2000-2014
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 2, s. 96-105