Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA

Karolina Pawlak

Pawlak, Karolina; ORCID: 0000-0002-5441-6381
Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA
Capacity Competitiveness in the Agriculture of the EU and the USA
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 112-123