Zmienność cen tusz jagnięcych w wybranych krajach UE

Tomasz Rokicki

Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643
Zmienność cen tusz jagnięcych w wybranych krajach UE
The Variability in the Prices of Lamb Meat in Selected EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 124-131