Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej

Dagmara Michalczak, Arkadiusz Sadowski

Michalczak, Dagmara
Sadowski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0002-8236-1007
Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej
Transformation of Dairy Farms in Selected EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 132-141