Ceny detaliczne owoców w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Wioleta Sobczak

Sobczak, Wioleta; ORCID: 0000-0003-3812-3877
Ceny detaliczne owoców w Polsce i w wybranych krajach europejskich
Fruit Retail Prices in Poland and Selected EU Countries Synopsis
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 142-149