Ceny pieczarek w eksporcie z Polski i w eksporcie z Holandii

Łukasz Zaremba

Zaremba, Łukasz
Ceny pieczarek w eksporcie z Polski i w eksporcie z Holandii
Export Prices for Mushrooms from Poland and from the Netherlands
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 150-158