Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011-2014

Waldemar Gostomczyk

Gostomczyk, Waldemar; ORCID: 0000-0003-1357-7493
Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011-2014
Agricultural Biogas Market in Poland and the Raw Material used in 2011-2014
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 30-39