Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej

Małgorzata Juchniewicz

Juchniewicz, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-7672-6030
Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej
Potential and Competitive Position of Food Industry in the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 40-48