Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy

Juliusz Juszczyk

Juszczyk, Juliusz; ORCID: 0000-0002-4730-3290
Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy
World Market of Farmed Salmon - Status and Prospects
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 49-60