Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Baer-Nawrocka

Baer-Nawrocka, Agnieszka
Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
Income Situation and Material Flows in Agriculture in the European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 5-16