Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015

Kamil Kłusek

Kłusek, Kamil; ORCID: 0000-0002-5845-9493
Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015
Changes in the Prices of Chicken Meat in Selected EU Countries in the Period 2009-2015
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 61-69