Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo

Paweł Kraciński

Kraciński, Paweł; ORCID: 0000-0003-2906-8618
Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo
The EU Foreign Trade of Apples in the Context of the Russian Embargo
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 83-92