Porównania miedzyrankingowe państw UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki w 2012 roku

Karol Kukuła

Kukuła, Karol; ORCID: 0000-0002-0732-2577
Porównania miedzyrankingowe państw UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki w 2012 roku
Comparisons Between Ranking Arrangements within the EU Countries with Respect to Chosen Elements of Bio-Economy in 2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 3, s. 93-101