Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE

Lilianna Jabłońska1, Tadeusz Filipiak2, Lidia Gunerka3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Filipiak, Tadeusz; ORCID: 0000-0002-9397-7595 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gunerka, Lidia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE
Cost Competitiveness of Horticultural Farms in Poland and Selected EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 1, s. 63-72

Słowa kluczowe

koszty konkurencyjność FADN UE

Key words

costs competitiveness FADN EU

Streszczenie

W warunkach rosnącej globalizacji i proeksportowego charakteru polskiego ogrodnictwa koniecznym jest systematyczne badanie pozycji konkurencyjnej gospodarstw ogrodniczych, w tym konkurencyjności kosztowej. W pracy dokonano pionowej i poziomej analizy porównawczej kosztów w gospodarstwach ogrodniczych sześciu krajów UE, największych producentów owoców i warzyw. Wykazano, że Polska w dalszym ciągu ma korzystną pozycję konkurencyjną pod względem kosztów, ale ich relatywnie szybki wzrost i zwiększanie się kosztochłonności produkcji stopniowo ją obniża.

Abstract

In the conditions of growing globalization and export-oriented nature of the Polish horticulture systematic studies of the competitive position of horticultural businesses are necessary, including cost competitiveness. The paper presents the vertical and horizontal analysis of the costs in horticultural farms in six EU countries, the largest fruit and vegetable producers. It has been shown that Poland still has a favorable competitive position in terms of costs, but their relatively fast growth and increasing production cost-effectiveness gradually make it lower.