Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu

Michał Jasiński1, Anna Masłoń-Oracz2
1, 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jasiński, Michał; ORCID: 0000-0002-0546-5048 (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Masłoń-Oracz, Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu
Agriculture and Tourism in Socio-economic Development in Mauritius
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, vol.17(32), nr 3, s. 145-153

Słowa kluczowe

rolnictwo turystyka rozwój społeczno-ekonomiczny małe gospodarki wyspiarskie monokultura turystyczna

Key words

agriculture tourism socio-economic development small island economies tourism monoculture

Streszczenie

Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań geograficznych, udało się przyspieszenie (w ostatnich 20-30 latach) procesu rozwoju społeczno-ekonomicznego. To stało sie podstawą i wstępem do zainicjowania badań tej afrykańskiej – wyspiarskiej gospodarki.

Abstract

Africa is viewed as the next business frontier worldwide. In the last decade, we have been witnessing increased investment operations in Africa by US, Chinese, Japanese and European companies. The restrictions of African agricultural production and tourism as a prosperous industry are possible to overcome. The future prospects are favorable. The economy of Mauritius is based on sugar, tourism, textiles and apparel, and financial services, and is rapidly expanding into fish processing, ICT, hospitality and property development. The aim of this paper examines the environment for developing agro and tourism business in Mauritius, which in turn strengthens the private sector. It also identifies opportunities that can stimulate the countries’ broader reform efforts with the ultimate goal of poverty reduction.