Handel żywnością między UE a Japonią

Agnieszka Drzymała
Uniwersytet Łódzki
Drzymała, Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Handel żywnością między UE a Japonią
Food Trade between the European Union and Japan
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 91-101

Słowa kluczowe

współpraca gospodarcza handel żywność Japonia Unia Europejska

Key words

economic cooperation trade food Japan EU

JEL Classification

Q17 P45 F14

Streszczenie

Ważnym zagadnieniem jest handel żywnością w skali świata. Jeśli chodzi o Unię Europejską to posiada ona odpowiednie zasoby wystarczające na pokrycie zapotrzebowania ludności UE na żywność, nadwyżki produkcji własnej może eksportować i wymieniać na inne produkty bądź usługi z innymi krajami. Natomiast egzotyczny dla Europejczyków azjatycki kraj, jakim jest Japonia wydaje się nie być istotnym partnerem pod względem wymiany handlowej żywnością. Celem opracowania jest zaprezentowanie dokładnej analizy wielkości eksportu i importu żywności według nomenklatury SITC oraz HS oraz perspektyw rozwoju wzajemnej współpracy między Unią Europejską a Japonią.

Abstract

Food trade is an important element of the global economy. As far as the European Union is concerned, it has sufficient resources to cover the EU population's demand for food, and it can export and exchange its own excess production for other products or services with other countries. However, Japan does not appear to be a significant partner in terms of food imports and exports. The aim of the study is to present a detailed analysis of the volume of food exports and imports according to the SITC and HS nomenclature and the perspectives for the development of mutual cooperation between the European Union and Japan.