Przemiany przetwórstwa spożywczego na tle przemysłu w Polsce z uwzględnieniem przemian własnościowych

Olga Podlińska1, Adam Zając2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podlińska, Olga; ORCID: 0000-0001-7249-970X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zając, Adam; ORCID: 0000-0002-8576-9729 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Przemiany przetwórstwa spożywczego na tle przemysłu w Polsce z uwzględnieniem przemian własnościowych
Transformation of the Food Industry against the Background of Industry in Poland Considering Ownership Changes
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 2, s. 140-150

Słowa kluczowe

przetwórstwo spożywcze przemysł formy własności spółdzielczość spółdzielczość gminna

Key words

food processing industry ownership forms cooperatives communal cooperative

JEL Classification

E23 L11 L66 Q13

Streszczenie

Przemysł spożywczy zajmuje ważne miejsce w polskiej i unijnej gospodarce. Należy on do najszybciej rozwijających się części gospodarki żywnościowej. Jest działem gospodarki, w którym dokonały się głębokie przekształcenia strukturalne. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przemian, które dokonały się w polskim przemyśle spożywczym. Przedstawione one zostały w wybranych latach z perspektywy czasowej 1995-2016. Odniesiono się również do przemian własnościowych jakie dokonały się w tym okresie. W części empirycznej wykorzystano dane z Roczników Statystycznych Przemysłu Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie wskazano m.in. udział przetwórstwa spożywczego w produkcji sprzedanej przemysłu jak również zwrócono uwagę na zatrudnienie i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziale przetwórstwa spożywczego.

Abstract

The food industry is an important sector of the Polish and EU economies. It is one of the fastest-growing areas of the food economy. It is a section of the economy in which deep structural changes took place. The aim of this study is to indicate changes which took place in the Polish food industry. They are presented in selected years from 1995 to 2016. Also described are the ownership changes that took place during this period. On the empirical side, data from the Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office of Industry were used. On this basis was presented the share of food processing in sold production of industry, as well as employment and entities conducting business activity in the food processing department.