Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii

Maria Parlińska1, Jacek Jaśkiewicz2, Iwona Rackiewicz3
1 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2, 3 ATMOTERM S.A.
Parlińska, Maria; ORCID: 0000-0003-3323-7779 (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej)
Jaśkiewicz, Jacek (ATMOTERM S.A.)
Rackiewicz, Iwona (ATMOTERM S.A.)
Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii
Challenges for Agriculture under the European Green Deal Development Strategy during the Covid-19 Pandemic Period
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020, vol.20(35), nr 2, s. 22-36

Słowa kluczowe

Europejski Zielony Ład gospodarka obiegu zamkniętego rolnictwo odpady i marnotrawstwo żywności

Key words

European Green Deal circular economy agriculture waste and food waste

JEL Classification

Q5 Q18

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie wyzwań związanych z realizacją strategii Europejski zielony ład w zakresie rolnictwa. Wyzwania te wpisują się w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju i związanego z tym zatrzymania zmian klimatu oraz transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Warto już obecnie, w dobie pandemii, przygotować strategię jak wykorzystać szanse rozwoju rolnictwa, aby po jej zakończeniu maksymalnie wykorzystać sytuację opierając się na zasadach określonych w EZŁ. W artykule przedstawiono szereg możliwości w tym zakresie.

Abstract

The aim of the article is to present the challenges in the field of agriculture related to implementing the European Green Deal (EGD). These challenges arise from the implementation of sustainable development strategies and the related efforts to arrest climate change and create a more circular economy. During this time of a global Covid-19 pandemic, it is worth preparing an approach, based on the principles set out in the EGD, that will maximize opportunities for agricultural development and which can be put into place as soon as the pandemic begins to wane. The article presents a number of possibilities in this regard.