In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej

Aldona Zawojska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej
The Late Professor Maria Okręt-Zajączkowska: a Remembrance
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021, vol.21(36), nr 4, s. 5-24

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest pamięci Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej (1932-2021) – wieloletniego emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, byłej wicedyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SGGW oraz kierownika Zakładu Ekonomii w tymże instytucie, kierownika studiów doktoranckich przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, założycielki i redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, człowieka niezwykłej dobroci, życzliwości i sumienności.

Abstract

The article is devoted to the memory of Professor Maria Okręt-Zajączkowska (1932-2021) – long-time retired researcher and teacher at the Warsaw University of Life Sciences (WULS); former deputy director of the Institute of Agricultural Economics and Agrarian Policy at WULS, and the head of the Department of Economics in this institute, head of doctoral studies at the Faculty of Agricultural Economics, founder and editor-in-chief of Scientific Journal of the Warsaw University of Life Sciences – Economics and Organization of Food Economy, women of extraordinary goodness, kindness and diligence.