Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych
THE FINANCIAL SECURITY VERSUS EFFECTIVENESS OF EQUITY INVOLVED
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 121-128

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo finansowe płynność finansowa sprawność gospodarowania stopa zwrotu z kapitałów własnych

Key words

financial security liquidity efficiency Return on Equity (ROE)

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę bezpieczeństwa finansowego i jego związku z wysokością stóp zwrotu z kapitałów własnych wśród przedsiębiorstw w dzierżawie, jednoosobowych spółek agencji i gospodarstw administrowanych. Stwierdzono, iż występuje bezpośrednia zależność między zachowaniem bezpieczeństwa finansowego, którego wyznacznikami są: płynność finansowa oraz sprawność gospodarowania, w tym cykl kapitału obrotowego, a efektywnością zaangażowania kapitałów własnych. Najkorzystniejsze wielkości wskaźnika bezpieczeństwa finansowego i najwyższej stopy zwrotu z kapitałów własnych cechowały przedsiębiorstwa dzierżawione, najgorsze wskaźniki oraz wyniki były charakterystyczne dla gospodarstw administrowanych.

Abstract

This study presents an analysis of THE financial security and its correlation with ROE rates within leased enterprises, wholly state owned companies and administered enterprises. The study concludes that there is a direct correlation between keeping financial security measured by liquidity and efficiency ratios (including working capital turnover) and ROE. The best financial security and ROE ratios were achieved by the leased companies while the worst ones appeared within administered enterprises.