Zmiany w organizacji i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005

Piotr Sulewski

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Zmiany w organizacji i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005
THE CHANGES IN THE ORGANIZATION AND ECONOMIC PERFORMANCE OF FAMILY FARMS IN THE PERIOD 1995-2005
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 129-138

Słowa kluczowe

gospodarstwo rodzinne dochody gospodarstw zmiany organizacyjne

Key words

family farm farm income organizational changes

Streszczenie

W pracy przedstawiono zmiany, jakie dokonały się w grupie gospodarstw towarowych w okresie ostatnich 10 lat. W analizowanej zbiorowości zaobserwowano przede wszystkim znaczne zwiększenie przeciętnej powierzchni użytków rolnych oraz skali produkcji zwierzęcej. Zaobserwowane zmiany organizacyjne wpłynęły na sytuację dochodową gospodarstw, która pomimo poprawy pozostaje bardzo zróżnicowana w badanych gospodarstwach.

Abstract

In the paper the changes in the organization of 43 farms in the period 1995-2005 have been analyzed. Major changes have been observed in average area of farm and in the scale of livestock. The majority of the farms has been specialized in milk or pig production. Basing on the analysis it can be stated that the agricultural income has increased, however financial situation of this farm is diversified.