Dochody i efektywność gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec

Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643
Dochody i efektywność gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec
THE INCOMES AND THE PRODUCTIVITY ON THE SHEEP BREADING FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 139-143

Słowa kluczowe

dochód efektywność produkcja owczarska

Key words

income productivity sheep production

Streszczenie

Przedstawiono poziom dochodów oraz efektywność ekonomiczną gospodarstw z terenu województwa podlaskiego zajmujących się hodowlą owiec.

Abstract

In the paper incomes and productivity in sheep breading farms was presented. After the EU accession incomes are higher. Productivity were higher in greater sheep breading farms.