Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MILK QUOTA TRADING IN AGRICULTURAL HOLDINGS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 15-24

Słowa kluczowe

limitowanie produkcji kwota mleczna wartość popyt podaż cena

Key words

production limitation milk quota value demand supply equilibrium price

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty kwotowania produkcji mleka w gospodarstwie rolniczym. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w opracowaniu są określanie wartości kwoty mlecznej, relacji między popytem i podażą a ceną kwoty mlecznej na rynku oraz czynniki determinujące efekty ekonomiczne transferu kwoty mlecznej w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka.

Abstract

Agricultural production exhibits seasonal fluctuations, caused by both natural and economic factors. These in turn result in varying volumes of supply and subsequently the prices of agricultural products. In order to counteract these unfavourable phenomena, individual countries and their economic groups make various attempts to stabilise the agricultural product markets and farmer incomes. The paper presents the theoretical and practical results of milk quota trading in agricultural holdings. It discusses the problems of estimation of the value of milk quota, the relations between the demand and supply and milk quota prices on the market and determines the economical effects of milk quota transfer in dairy farms.