Efektywność techniczna produkcji mleka w gospodarstwach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2004 roku

Mirosław Helta, Michał Świtłyk

Helta, Mirosław
Świtłyk, Michał
Efektywność techniczna produkcji mleka w gospodarstwach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2004 roku
TECHNICAL EFFICIENCY OF THE MILK PRODUCTION IN EDF FARMS INA YEAR 2004
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 37-43