Dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w 2004 r. należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka

Ewa Kołoszycz

Kołoszycz, Ewa
Dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w 2004 r. należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka
THE PROFITABILITY OF THE MILK PRODUCTION IN POLISH DAIRY FARMS IN 2004 . MEMBERS OF THE EUROPEAN DAIRY FARMERS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 44-56

Słowa kluczowe

produkcja mleka koszty bezpośrednie i całkowite czynniki produkcji przychody dochód

Key words

milk production direct costs total costs of production return family income

Streszczenie

Praca dotyczy zagadnień ekonomiki produkcji mleka w wybranych gospodarstwach polskich w 2004 r. Zastosowana metodologia pozwoliła na jednoczesne porównanie uzyskanych wyników z rezultatami gospodarstw z pozostałych krajów Europy będących czołowymi producentami mleka. W pracy porównano produkcyjne i ekonomiczne wyniki gospodarstw oraz wyniki przeciętne w grupach gospodarstw z wybranych krajów należących do EDF.

Abstract

The article consists of two parts. In the first part comparison of the results of 29 Polish dairy farms were shown, in addition whole population for three group were divided, in condition of the size dairy herd. In the second part average results of chosen country (belonging to European Dairy Farmers) are presented. Analysis of the cost of production indicates the increasing trend together with the grow of dairy herd. In comparison with other country, polish farmers had the lowest costs of milk production and reached positive entreprenour’s profit.