Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych
Financial results. management in agricultural enterprises
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 100-105

Słowa kluczowe

realny i nominalny wynik finansowy podział wyniku finansowego

Key words

real and nominal financial results distribution of financial results

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy gospodarowania wynikiem finansowym przez kierownictwo przedsiębiorstw uczestniczących w rankingu 300. w latach 1994- 2003. Uwzględniono zmianę wartości pieniądza w czasie. Stwierdzono, iż część przedsiębiorców przeznaczała wygospodarowany zysk na premie i nagrody. Zauważono, że większość przedsiębiorstw cechował zysk inflacyjny, co powodowało .przejadanie. posiadanego majątku.

Abstract

This article tries to analyze the way how managers of enterprises listed in ranking 300. in the years 1994-2003 dealt with achieved financial results. Factor of money value change over time has been included in this analysis. It has been found that part of entrepreneurs spend realized profits for bonuses and prizes. For majority of enterprises profits realized were however lower than the increase of company .s value (due to inflation rates) what effectively lead to .over consumption. of assets hold.