Czynniki determinujące poziom kosztów eksploatacji sprzętu rolniczego W gospodarstwach indywidualnych

Tomasz Szuk

Szuk, Tomasz
Czynniki determinujące poziom kosztów eksploatacji sprzętu rolniczego W gospodarstwach indywidualnych
Factors determining of exploitation cost’s level of agricultural equipment in individual farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 121-129

Słowa kluczowe

koszty eksploatacji sprzęt rolniczy gospodarstwa indywidualne

Key words

exploitation costs farm equipment individual farms

Streszczenie

Badania przeprowadzono w gospodarstwach indywidualnych województwa opolskiego w 2003 roku. Celem badań było określenie wpływu czynników ekonomiczno-organizacyjnych na poziom kosztów eksploatacji posiadanego sprzętu technicznego. Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę, że w największym stopniu na poziom jednostkowych kosztów eksploatacji wszystkich badanych środków mechanizacyjnych, wpływają obszar gospodarstwa i poziom ich rocznego wykorzystania.

Abstract

The research was carried out in individual farms in Opole province in 2003. The aim of the study was to determine the effect of economic and organisational factors on exploitation costs` level of technical equipment. Among all the investigated mechanization means, the strongest effect of the farm area and utilizing level within a year on exploitation costs` was fully confirmed.