Barometry koniunktury w gospodarce żywnościowej dla lat 1975-2005 oraz 1992-2005

Marcin Idzik

Idzik, Marcin; ORCID: 0000-0002-7632-2941
Barometry koniunktury w gospodarce żywnościowej dla lat 1975-2005 oraz 1992-2005
Composite leading indicators of business activity for food Economy in the period 1975-2005 and 1992-2005
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 16-28

Słowa kluczowe

barometr koniunktury wskaźniki syntetyczne gospodarka żywnościowa prognozowanie

Key words

business cycle indicators synthetic business confidence measure food processing sector forecasts

Streszczenie

W artykule zaprezentowano konstrukcję barometrów koniunktury w gospodarce żywnościowej. Na tle wahań koniunkturalnych wskazano na praktyczne korzyści wynikające z własności prognostycznych wskaźników wyprzedzających. Zbudowany złożony wskaźnik syntetyczny oparty na danych z trzech głównych działów gospodarki żywnościowej wypełniono szeregami miesięcznych danych w okresie od stycznia 1975 r. do marca 2005 r. Posłużył on do zidentyfikowania dwóch głębokich kryzysów lat 1980-1981 oraz 1989-1990. Przedstawione wersje barometru skonstruowanego na zasadach OECD ostatecznie zestawiono ze wskaźnikiem referencyjnym, co pozwoliło na ocenę ich walorów prognostycznych.

Abstract

The author presents a composite leading indicators of business activity for food sector, compiled according to the OECD methodology. First part of the paper examines the chronology and the amplitude of growth cycles observed in the development of the economy in the period of 1975-2005. The second part presents for alternative versions of composite leading indicators for food sector. All are well correlated with the reference cycle, but they display very short leads if any. Nonetheless, the barometer may be useful in monitoring cyclical developments in the economy.