Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce

Mariusz Hamulczuk

Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516
Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce
Cyclical changes in the Polish hog market
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 42-51

Słowa kluczowe

trzoda chlewna ceny cykl opóźnienie czasowe

Key words

hog prices cycle time lag

Streszczenie

W pracy przedstawiono uwarunkowania występowania wahań cyklicznych na rynku trzody chlewnej w Polsce, w latach 1990-2004. Jednocześnie zbadano wyprzedzenia i opóźnienia przebiegu składników cyklicznych różnych kategorii w powiązaniu ze zmianami podaży i cen żywca wieprzowego.

Abstract

The article presents the cyclical changes in the hog market in Poland in years 1990-2004. Time lags of cyclical component of different variables in connection with pork supply and pig prices have been researched. The analysis indicates that possibilities of pig price forecasting in Poland using information about leading indicators do exist.