Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych

Mirosław Wasilewski

Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713
Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych
Equity versus economic results of agricultural enterprises
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 52-61

Słowa kluczowe

kapitał własny w przedsiębiorstwach rolniczych płynność finansowa rentowność i relacje w majątku dźwignia finansowa ekonomiczna wydajność pracy

Key words

equity in agricultural enterprises financial liquidity profitability and relations in assets leverage economic labour effectiveness

Streszczenie

Przedstawiono analizę rentowności majątku i zyskowności ziemi, dźwigni finansowej, ekonomicznej wydajności pracy, płynności finansowej oraz relacji między aktywami obrotowymi i trwałymi w zależności od udziału kapitału własnego w źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych.

Abstract

The paper presents an analysis of correlation between equity share in agricultural enterprises. financing and their economic situation. Enterprises of the highest equity’s share were usually characterised by the highest land and assets. profitability as well as economic labour effectiveness. One of reasons of such a correlation was appropriate relations kept between rotary and fixed assets. However, the greatest share of equity in financial resources did not always allow to gain the highest capital and land effectiveness, which could be connected with not taking profits from the leverage effect. The assets profitability and the leverage were low in the enterprises, although their growing tendency ought to be evaluated as a positive one. Enterprises of negative equity vale were threatened by loss of quick financial liquidity and they were usually characterised by ineffective use of production resources.