Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych

Alina Daniłowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Daniłowska, Alina; ORCID: 0000-0002-4977-3210 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych
The trade credit for farms in Poland . The sources, terms and role
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.92, nr 2, s. 82-90

Słowa kluczowe

kredyty towarowe inwestycje gospodarstwa

Key words

trade credits investments farms

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono kredyt towarowy udzielany gospodarstwom indywidualnym w Polsce, jego źródła, warunki i znaczenie w finansowaniu nakładów produkcyjnych. Podstawowymi źródłami tego kredytu były sklepy i hurtownie oraz odbiorcy produktów, głównie mleczarnie. Pozacenowe warunki udzielania i spłaty badanych kredytów towarowych były korzystniejsze niż bankowych, natomiast cena była bardzo zróżnicowana, a jej deklarowany poziom był wyższy, w porównaniu ze stopami procentowymi płaconymi przez rolników od kredytów preferencyjnych.

Abstract

In the paper, the sources, terms and role of the trade credits for farms were analyzed. The trade credits were granted mainly by suppliers of different kind of producer inputs as well as consumer goods. Buyers of agricultural products played an important role in that area too. The non-price terms of the credits were more favorable for farms comparing with the terms of bank credits. The interest rates on trade credits were in some cases higher than interest rate on bank credits, especially very popular agricultural preferential credits. The most important role of trade credit was the in purchase of land.