Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA

Joanna Baran

Baran, Joanna; ORCID: 0000-0001-9801-4344
Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA
Efficiency of cooperative and others firms in dairy industry with the use of the DEA method
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 109-116

Słowa kluczowe

metoda DEA efektywność przemysł mleczarski

Key words

DEA method efficiency dairy industry

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę efektywności przedsiębiorstw przetwórstwa mleka i produkcji serów (spółdzielni oraz pozostałych form prawnych). Wykorzystując metodę DEA zbadano efektywność techniczną oraz efektywność skali poszczególnych obiektów w latach 1997-2005.

Abstract

This paper presents the results of research on efficiency of Polish dairy industry concerned by Data Envelopment Analysis. DEA method allows for finding the efficiency indicator of studied objects. The research shows differences in the efficiency of the production scale and differences in a character of scale among the cooperative and others firms in dairy industry in the years 1997-2005.