Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych

Ewa Tatarczak

Tatarczak, Ewa
Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych
Analysis of stationary and cointegration of exchange rates
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 149-156

Słowa kluczowe

stacjonarność/niestacjonarność szeregów czasowych pierwiastek jednostkowy kointegracja kurs walutowy

Key words

stacionarity/nonstationarity of time series unit root cointegration exchange rate

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badania stacjonarności dziennych kursów walutowych EUR/PLN oraz EUR/USD przy wykorzystaniu testów opartych na statystyce Dickey-Fuller’a, jak również testu Kwiatkowskiego-Phillipsa-Schmidta-Shina. Przeprowadzono również analizę kointegracji opierając się na metodzie Johansen’a oraz Engle’a i Granger’a. Na podstawie przeprowadzonej analizy szeregi czasowe reprezentuj ące dzienne kursy USD/PLN, EUR/PLN oraz EUR/USD okazały się szeregami zintegrowanymi w stopniu pierwszym [I(1)]. Metoda Johansen’a nie wskazała na wystę- powanie żadnej z potencjalnych relacji kointegrujących, natomiast procedura Engle’a i Granger’a wskazała na relację kointegrującą między kursem USD/PLN oraz EUR/USD.

Abstract

The paper analyses fluctuations of exchange rates that base on the tests of stationarity and cointegration. It argues that the majority of distributions of tested time series is not the normal distributed. Furthermore, even though daily exchange rates are not stationarity, their increases and logarithmic increases are stationary. No cointegrational relation was confirmed apart from one case . relation between USD/PLN and EUR/USD rate.