Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych

Małgorzata Karolewska, Artur Wilczyński

Karolewska, Małgorzata
Wilczyński, Artur
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych
Economic situation of dairy farmers in different producer prices scenario
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 23-28

Słowa kluczowe

scenariusze cenowe produkcja mleka dochód przychody

Key words

producer prices scenario dairy farms farm income returns

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmujących się produkcją mleka po wdrożeniu czterech scenariuszy kształtowania się cen uzyskiwanych przez producentów rolnych oraz scenariusza zmian kosztów produkcji w latach 2007-2009. Otrzymane wyniki wskazują, że w momencie obowiązywania cen światowych dochodowość gospodarstw gwałtownie się pogorszy, przy jednoczesnym ponoszeniu strat z działalności rolniczej. Wszystkie scenariusze wdrożone w gospodarstwach, w których wysoki poziom udziału w przychodach stanowią przychody z produkcji mleka, spowodowały spadek dochodu rolniczego netto w latach 2007-2009.

Abstract

Polish dairy farms after EU accession faced many changes in technical farm organization as well as in economic situation. Introduction of four producer prices scenario and one producer cost scenario shows development of returns and incomes in analyzed farms in the period 2007-2009. Scenario which basis on world prices shows that very high decrease of farm income and agricultural activity will be unprofitable. All dairy farms with high share of dairy production in farms returns after implementing all prices scenario have a decline of farm profit in 2007-2009.